Herkkyysanalyysi

Taulukko kuvaa muun muassa jakelukustannusten ja paperin hinnan vaikutusta Alma Median liikevoittoon.

Tekijä

Muutos (%)

Vaikutus liikevoittoon (milj. euroa)

Mediamainonta+1+1.8
Paperin hinta+1-0.1
Valuuttakurssi (CZK)+/-1+/-0.2
Keskimääräiset palkat+1-1.4
Rahoituksen keskikorko+1-0.2

Tiedot päivitetty 23.10.2019.

Taulukossa annetut muutosten euromääräiset vaikutukset ovat bruttomääräisiä, menneisiin vuositason lukuihin pohjautuvia arvioita. Esimerkiksi mainonnan määrän vähetessä merkittävästi lasku johtaa säästöihin (mm. sanomalehtien tuotantokustannusten laskiessa), jolloin euromääräinen vaikutus liikevoittoon ei ole lineaarinen. Näitä säästöjä ei ole kyseisissä tunnusluvuissa arvioitu.